Fundament w Jarszewku

Praca na fundamentem w Jarszewku pod ENERCON E40-6.44 na wieży 76m.

Więcej informacji pod adresem: www.barzyk.pl/jarszewko.htm